Produktkatalog, Jernbane

Necks Electric AS produserer og leverer galvaniserte stålprodution til kjørlednings- og signalanlegg tilpasset det Norske jernbanemarkedet.

• Kjørledningssystemet for Jernbane og sporvel.

• Galvaniserte stålprodukter og konstruksjoner för jernbane.