Tydelig miljøprofil.

Necks Electric arbeider kontinuerlig med miljøspørsmål. Vår miljøprofil styrer alt vi gjør, fra produksjon til sluttleveranse.

Mindre inngrep i naturen og lavere kostnader.
 Miljøspørsmålet har en fremtredende plass i forbindelse med utviklingen av nye produkter og systemer. Ett eksempel er Necks Gitterstolpe system N14 som minsker linjegatenes bredde med inntil 4 meter. Inngrepet i naturen blir 4 000 m2 mindre pr. kilometer linje sammenliknet med tradisjonelle linjegater. Noe som er en stor besparelse for miljøet og kostnader for bygging av linjer.

I tillegg er Necks gitterstolper «gjennomsiktige», noe som gjør at de smelter mer inn i omgivelsene. Dette gir et mer diskret inntrykk sammenliknet med trestolper eller andre former for stolper/master.

100% gjenvinnbare stolper.
 Necks gitterstolper er fullstendig gjenvinnbare. Stål er en naturlig del av kretsløpet og gitterstolper er et gjennomtenkt valg for fremtidens grønne nettbyggere.

Necks Electric AB og Necks IMP er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring) og OHSAS 18001 (styringssystemer for arbeidsmiljø). Samtlige komponenter er CE-merket, og stålproduksjonen er sertifisert i henhold til SS-EN 1090.