Vi står ovenfor betydelige investeringer og fornyelse av det norske el nettet.

En hektisk tid er i vente. Vi er nå midt i en fornyelse av det norske el nettet, vi har et stort behov for oppgradering og nybygging av nettet for å møte morgendagens forbruk og forbruksmønster. Dette innebærer store muligheter og utfordringer for Necks Electric.

Kvalitet lønner seg i lengden.
Necks Electrics systemer og komponenter er utviklet for å holde en høy kvalitets grad over lang tid i tøffe klimatiske områder. Den høye kvalitetsgraden gir en langsiktig økonomisk gevinst. Det er gjennom økonomisk holdbare løsninger Necks Electric bygger holdbare og langsiktige kunderelasjoner.

Kompetanse og innovasjon.
Som kunde av Necks Electric får du en fremover lent og innovativ leverandør som arbeider aktivt for å utvikle bedre løsninger for utbygging av el nett. For eksempel nye typer fundamentering som er tidsbesparende og enkle å installere. Eller den nye gitterstolpen med trekantoppheng og større grad av «gjennomsiktighet» som gjør at de går mer i ett med omgivelsene.

Kommende investeringer i nettet.

Vi mener at kvalitet, kompetanse og innovasjon blir avgjørende for de som vil spille en nøkkelrolle i utbygging av el nettet. Pålitelige konstruksjoner og produkter kombinert med lydhøre og utviklingsvennlige medarbeidere blir Necks Electrics resept for fortsatt fremgang.
Necks Electric skal være den foretrukkne leverandør.